News

อัคร ไม่ทิ้งกัน แจกชุดยังชีพแคมป์คนงานในเครือ || AKRA LandandHouse

14 กรกฎาคม 2564

บริษัท อัครบ้านและที่ดิน จำกัด ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบและแนวสูงที่มีประสบการณ์มากกว่าสิบปี ได้จัดถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือไปยังแคมป์คนงานพื้นที่ต่าง ๆ ในเครือบริษัท

แจกถุงยังชีพ,แคมป์คนงาน

ในช่วงวิกฤต COVID-19 ที่ส่งผลกระทบไปเกือบทุกธุรกิจและมาตราการปิดแคมป์ก่อสร้างยังส่งผลถึงโครงการที่พักอาศัยต่าง ๆ รวมถึงความเป็นอยู่ของคนงานที่เป็นเรี่ยวแรงในการดำเนินงานก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ ทางผู้บริหารบริษัท อัคร บ้านและที่ดิน จำกัด ไม่นิ่งนอนใจ ได้ดำเนินการจัดชุดถุงยังชีพ รวมถึงข้าวสารอาหารแห้งต่าง ๆ ส่งเข้าไปช่วยเหลือคนงานที่พักอาศัยภายในแคมป์อย่างเร่งด่วน และตอบรับมาตราการของรัฐบาลโดยช่วยเหลือคนงานภายในแคมป์ให้ดำเนินชีวิตได้ต่อไป

แจกถุงยังชีพ,แคมป์คนงาน


ทั้งนี้ บริษัท อัคร บ้านและที่ดิน จำกัด ดำเนินการส่งถุงยังชีพไปยังทุกแคมป์โครงการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อพนักงานทุกคน ให้ผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ไปได้ด้วยดี

แจกถุงยังชีพ,แคมป์คนงาน

แจกถุงยังชีพ,แคมป์คนงาน

แจกถุงยังชีพ,แคมป์คนงาน

แจกถุงยังชีพ,แคมป์คนงาน

แจกถุงยังชีพ,แคมป์คนงาน

แจกถุงยังชีพ,แคมป์คนงาน

แจกถุงยังชีพ,แคมป์คนงาน

แจกถุงยังชีพ,แคมป์คนงาน

แจกถุงยังชีพ,แคมป์คนงาน

แจกถุงยังชีพ,แคมป์คนงาน

อยากมีบ้านปรึกษาเรา AKRA LandandHouse

Facebook : www.facebook.com/AKRALandandHouse

ติดต่อเข้าชมโครงการได้ทุกวันตั้งแต่ 09.00 - 18.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-051-8008

Line : http://bit.ly/AKRALandandHouse