นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

คุกกี้ คืออะไร (Cookie???)

คุกกี้ (Cookie) คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์

นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

Cookie Policy คือนโยบายคุกกี้ที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบเกี่ยวกับคุกกี้ที่เว็บไซต์ของคุณใช้อยู่ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทใดที่รวบรวม วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและระยะเวลาที่คุกกี้จะยังคงถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชม โดยส่วนมากมักจะจัดทำในรูปแบบเอกสารที่เข้าถึงได้บนเว็บไซต์ โดยทั่วไปนโยบายคุกกี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยส่วนมากมักจะจัดทำในรูปแบบเอกสารที่เข้าถึงได้บนเว็บไซต์ ตามกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์กรที่ใช้คุกกี้ต่างๆ ต้องมีนโยบายคุกกี้ที่เข้าถึงได้บนเว็บไซต์กับการอัปเดตข้อมูลรายละเอียดกับคุกกี้ต่างๆที่ใช้ เพื่อแจงประโยชน์และมีความโปร่งใสให้แก่เจ้าของข้อมูลหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ. ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://cookieinformation.com/

การใช้งานของคุกกี้

โดยส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองส่วนข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์จาก Browser คุกกี้จะถูกดาวน์โหลดสู่อุปกรณ์ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้และประวัติการเข้าเว็บไซต์ ข้อมูลหรือบริการที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์สนใจ อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address เว็บไซต์ third party ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ วันที่และเวลา รวมถึงระยะเวลาที่เข้าชมเว็บไซต์ เป็นต้น

การตั้งค่าคุกกี้

ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถตั้งค่าหรือปิดการใช้คุกกี้บางประเภทได้ สำหรับคุกกี้ที่จำเป็นอาจไม่สามารถปิดการทำงานได้ หากปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ผู้เข้าเว็บไซต์ใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการเว็บไซต์ได้อย่างไม่ราบรื่น และ สำหรับคุกกี้ที่ไม่จำเป็น หากไม่ต้องการใช้งานสามารถทำการตั้งค่าปิดหรือเปิดการทำงานได้ทำได้ดังนี้

Google Chrome

Microsoft Edge

Firefox