Blog & Review

5 เคล็ด (ไม่) ลับ ดูแลบ้านช่วงหน้าฝน

By Admin | 30 กันยายน 2565

1. ตรวจสอบหลังคา ควรมีการเช็ครอยรั่วตามจุดต่างๆ หากมีรอยรั่วควรซ่อมแซม หรือ หากไม่สามารถซ่อมได้ควรทำการเปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาลุกลาม 

2. ทำความสะอาดรางน้ำ - ท่อระบายน้ำ เพื่อไม่ให้อุดตัน ขวางทางระบายน้ำ  

3. ขัดล้างพื้นรอบบ้าน เพื่อป้องกัน

4. ตัดแต่งกิ่งไม้ให้สั้น เพื่อป้องกันไม่ให้กิ่งไม้ไปเกี่ยวกับตัวบ้านทำให้เกิดความเสียหาย 

5. ติดตั้งกันสาดหรือชายคา เพื่อป้องกันเวลาที่เกิดฝนตก แล้วสาดเข้ามาในตัวบ้าน