Blog & Review

Pre-Approve การประเมินสินเชื่อกู้ซื้อบ้านคืออะไร มาหาคำตอบกัน || Home Knowledge

By Admin | 28 ตุลาคม 2563

ก่อนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อซื้อบ้านหรือคอนโดนั้น เราซึ่งเป็นผู้ซื้อจำเป็นจะต้องทำการวางเงินจอง ชำระค่าทำสัญญาหรือค่าดาวน์กับโครงการผู้ขายก่อนจึงสามารถยื่นเอกสารขอสินเชื่อกับธนาคารได้ ดังนั้นหากเรากู้ไม่ผ่านหรือเอกสารติดปัญหาในการกู้ อาจจะทำให้เราเสียเงินจองและค่าทำสัญญาจำนวนหลายบาทของเราได้ แต่เดียวก่อนปัญหานี้จะหมดไปเพราะทาง อัคร บ้านและที่ดินจะแนะนำให้รู้จักกับบริการ Pre-Approve การประเมินสินเชื่อ ที่จะช่วยตรวจสอบเครดิตและโอกาสที่เราจะกู้ผ่านเบื้องต้นได้

สินเชื่อบ้าน || ซื้อบ้าน || กู้ซื้อบ้าน || Pre-Approve

การประเมินสินเชื่อ Pre-Approve คืออะไร
Pre-Approve ประเมินสินเชื่อ หรือการประเมินสินเชื่อบ้านในเบื้องต้นเป็นการยื่นขอธนาคารเพื่อขอตรวจสอบสถานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบุคคล โดยพิจารณาจากราคาซื้อขายของบ้านหรือคอนโด รายรับ-รายจ่าย และความน่าเชื่อถือของเครดิตส่วนบุคคล เช่นประวัติบูโร การผ่อนชำระตรงเวลา ยอดหนี้ทั้งหมด โดยหากประเมินสินเชื่อ Pre-Approve ผ่านเราก็จะมีโอกาสในการผ่านการพิจารณาสินเชื่อมากขึ้น

สินเชื่อบ้าน || ซื้อบ้าน || กู้ซื้อบ้าน || Pre-Approve

เอกสารที่ใช้ในการขอ Pre-Approve
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายย้อนหลัง 6 เดือน และภ.ง.ด.90/91 หรือ ภ.ง.ด.94
  • รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  • ใบยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโร
  • ใบสมัครสินเชื่อของธนาคาร

สินเชื่อบ้าน || ซื้อบ้าน || กู้ซื้อบ้าน || Pre-Approve

ข้อดีของการยื่นขอ Pre-Approve การประเมินสินเชื่อเบื้องต้น
  • ทำให้เราทราบถึงสมรรถนะและวงเงินที่เราจะต้องกู้ เพื่อเป็นการตัดสินใจในการเลือกซื้อ และควรยื่นกู้กับธนาคารใด
  • หากยื่น Pre-Approve ไม่ผ่านก็ทำให้เรารู้ว่าควรปรับปรุงจุดใด ไม่ว่าจะเป็นการชำระยอดหนี้รวมให้น้อยลง หากติดบูโรก็ควรงดการยื่นขอสินเชื่อไว้ 2-3 ปี หรือหาผู้กู้ร่วมเพิ่มเติม
  • เพื่อลดโอกาสที่เราจะกู้ไม่ผ่านและสูญเงินจองหรือเงินทำสัญญา

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเรื่อง Pre-Approve ประเมินสินเชื่อกู้บ้านหรือคอนโดนั้นสามารถยื่นคำขอกับธนาคารได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงในส่วนของระยะเวลาในการพิจารณาจะอยู่ที่ 5-7 วันทำการ ซึ่งการยื่นขอ Pre-Approve ประเมินสินเชื่อกู้บ้าน เป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามสิ่งที่ธนาคารจะพิจารณาคือเราสามารถมีกำลังชำระหนี้ได้เพียงไหน และประวัติการเงินของเราที่ผ่านมาดีพอหรือไม่

 

สามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นได้ที่ www.akralandandhouse.com

Facebook : www.facebook.com/akralandandhouse

ติดต่อเข้าชมทุกโครงการได้ที่ 083-051-8008 ทุกวันตั้งแต่เวลา 09:00-18.00 น.

หรืออีกหนึ่งช่องทาง Line : http://bit.ly/AKRALandandHouse