Blog & Review

รีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร ทำตอนไหน มีขั้นตอนอย่างไร || Home Knowledge

By Admin | 11 พฤศจิกายน 2563

รีไฟแนนซ์ หลายคนอาจเคยได้ยินมาบ้าง แต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่ารีไฟแนนซ์ไปทำไม มีประโยชน์อะไร ในเมื่อเราก็ผ่อนกับสถาบันการเงินเป็นปกติอยู่แล้ว แต่สำหรับการผ่อนบ้านหรือคอนโดมิเนียมนั้นเป็นการผ่อนระยะยาว 20 - 40 ปี หากคิดจำนวนดอกเบี้ยที่เราเสียไปนั้นจะมีปริมาณที่เยอะกว่าวงเงินที่เรากู้มาเสียอีก เพราะเช่นนั้น การรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่พักอาศัย เป็นอีกทางเลือกนึงที่ทำให้เราเสียดอกเบี้ยน้อยลงและยังมีผลดีอีกหลายอย่าง เราจะไปหาคำตอบพร้อม ๆ กัน

รีไฟแนนซ์

รีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร?
คือการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารแห่งใหม่โดยสามารถขอวงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิมหรือจะขอวงเงินเพิ่มขึ้นก็ได้ โดยจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าธนาคารเดิม หรือธนาคารเดิมสามารถให้ข้อเสนอดอกเบี้ยพิเศษเพื่อรักษาเราไว้ให้เป็นลูกค้าต่อก็ได้เช่นกัน
 
 
การรีไฟแนนซ์บ้านสามารถทำได้ตอนไหน?
ปกติแล้วธนาคารจะให้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อต่ำในช่วง 1-3 ปีแรก หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะปรับเป็นแบบลอยตัวหรือ MLR ทำให้เราต้องแบกภาระดอกเบี้ยที่มากขึ้น โดยเราสามารถรีไฟแนนซ์ได้ต่อเมื่อชำระยอดเงินผ่อนไปมากกว่า 3 ปีหรือตามข้อตกลงของธนาคารที่เรายื่นกู้ไว้ตั้งแต่แรก
 
 
ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์บ้านทำอย่างไร?
เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขต่าง ๆ ของแต่ละธนาคาร เช่น ดอกเบี้ยต่ำกว่า ,ระยะเวลาการผ่อน ,อัตราการผ่อนต่อเดือนถูกลง ,จำนวนวงเงินกู้ก้อนใหม่ เราจึงควรเลือกพิจารณาจากความจำเป็นและสถานภาพทางการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการของตัวเรามากที่สุด
 
ติดต่อธนาคารเดิมเพื่อขอเอกสารสรุปรายการยอดหนี้สินเชื่อบ้านที่เหลืออยู่ พร้อมทั้งเตรียมเอกสารดังนี้ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงรายได้ สำเนาโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน แผนที่บ้านโดยสังเขป สำเนาสัญญาเงินกู้กับธนาคารเดิม สำเนาใบเสร็จการชำระเงินกู้งวดล่าสุด
 
นำเอกสารที่จัดเตรียมไว้ทั้งหมดไปยื่นขอรีไฟแนนซ์กับธนาคารใหม่ที่เราได้พิจารณาโปรโมชั่นและเงื่อนไขไว้ ควรยื่นรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารใหม่ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง
 
รอการติดต่อการธนาคารใหม่เพื่อส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินบ้านที่เราต้องการรีไฟแนนซ์ ขั้นตอนนี้จะใช้เวลารอประมาณ 2-4 สัปดาห์ ซึ่งยอดวงเงินกู้ของเรานั้นจะขึ้นอยู่กับราคาประเมินบ้านเป็นหลัก ดังนั้นราคาประเมินของแต่ละธนาคารจึงไม่เท่ากัน
 
รอผลอนุมัติสินเชื่อรีไฟแนนซ์ของธนาคารใหม่ ระยะเวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์
 
เมื่อผลอนุมัติของธนาคารใหม่ผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงติดต่อกับธนาคารเก่า เพื่อนัดวันทำเอกสารไถ่ถอนที่สำนักงานที่ดิน พร้อมทั้งติดต่อธนาคารใหม่ที่เรารีไฟแนนซ์เพื่อทำสัญญาสินเชื่อ โดยให้นัดทั้ง 2 ธนาคารมาภายในวันเดียวกัน เพื่อทำการโอนกรรมสิทธิ์และมอบโฉนดที่ดินให้แก่ธนาคารใหม่
 

รีไฟแนนซ์

 

รีไฟแนนซ์เหมาะสำหรับใคร
ผู้ที่ต้องการให้อัตราดอกเบี้ยลดลง เพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระในเรื่องของจำนวนเงินผ่อนต่อเดือนกับธนาคารลดลง
ผู้ที่ต้องการลดระยะเวลาการผ่อน การรีไฟแนนซ์เปรียบเหมือนกันการขอสินเชื่อกู้บ้านใหม่ เช่นนั้นหากเรามีกำลังผ่อนต่อเดือนมากขึ้น เราสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนให้น้อยลง ทำให้ระยะเวลาการเป็นหนี้ธนาคารสั้นลงอีกด้วย
ผู้ที่ต้องการเงินทุนเพิ่มเติม หากยอดหนี้ของเราน้อยกว่าวงเงินที่เราสามารถกู้ได้ เราสามารถเลือกที่จะกู้เต็มวงเงินจำนวนนั้นเพื่อที่จะรับเงินส่วนต่างนั้นคืนมา เพื่อที่จะนำไปหมุนเวียนหรือลงทุนต่าง ๆ
 
สรุป การรีไฟแนนซ์คือการขอสินเชื่อเพื่อนำมาปิดหนี้ธนาคารเก่า ผลดีคือทำให้เราบริหารการเงินและคำนวณระยะเวลาผ่อน รวมถึงลดภาระดอกเบี้ยของเราได้ ในด้านผลเสียหากเราบริหารการเงินของตัวเองไม่ดี เช่น กู้วงเงินเพิ่มเติม เพิ่มจำนวนเงินผ่อนต่อเดือน อาจจะทำให้เรามีปัญหาในการผ่อนชำระหรือปัญหาทางการเงินได้ เพราะเช่นนั้น การรีไฟแนนซ์ควรศึกษาอัตราดอกเบี้ย โปรโมชั่นของแต่ละธนาคารและเข้าใจถึงสถานภาพการเงินของตัวเราให้ดีก่อน

 

สามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นได้ที่ www.akralandandhouse.com

Facebook : www.facebook.com/akralandandhouse

ติดต่อเข้าชมทุกโครงการได้ที่ 083-051-8008 ทุกวันตั้งแต่เวลา 09:00-18.00 น.

หรืออีกหนึ่งช่องทาง Line : http://bit.ly/AKRALandandHouse