Blog & Review

สาเหตุใดบ้าง ที่ทำให้กู้บ้านไม่ผ่าน || Home Knowledge

By Admin | 3 กุมภาพันธ์ 2564

การกู้บ้านเป็นหนึ่งในสินเชื่อยอดนิยมเกือบทุกครัวเรือนของประชากรคนไทย สำหรับการขอสินเชื่อนั้นไม่ยากหากคุณเป็นพนักงานมีรายได้ประจำหรือเจ้าของธุรกิจ แต่มีผู้ที่ขอสินเชื่อไม่น้อยที่โดนปฏิเสธการอนุมัติสินเชื่อกู้บ้าน ครั้งนี้เราจะมาเผยถึงสาเหตุของคนส่วนใหญ่ที่ขอสินเชื่อไม่ผ่าน พร้อมกับวิธีการแก้ไข มีอะไรบ้างมาชมกัน

 

รายได้น้อยเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด

ยกตัวอย่าง ธนาคารกำหนดฐานเงินเดือนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 15,000 บาท นาย ก เงินเดือน 14,000 บาท รวมรายรับ (โอที ค่าคอม) 17,000 บาท ในตัวอย่างนี้คุณอาจมองว่านาย ก มีโอกาสกู้ผ่านเพราะรายรับมากกว่าที่ธนาคารกำหนด แต่โดยส่วนใหญ่ค่าโอที ค่าคอมหากไม่ได้รับเท่ากันหรือเป็นประจำทุกเดือน ธนาคารอาจมองว่ารายรับคุณไม่คงที่โดยธนาคารจะหันมามองที่ฐานเงินเดือนอย่างเดียว ในจุดนี้อาจมีสิทธิ์กู้ไม่ผ่านได้ วิธีแก้ไขคุณจำเป็นต้องมีรายรับเข้ามาให้มากกว่าเงินเดือนที่ธนาคารกำหนดเสมออย่างน้อย 6 เดือน ถึงจะมีโอกาสกู้ผ่านได้ หรือจำเป็นต้องหาคนมากู้ร่วม

 

ภาระหนี้สินมากเกินไป

ธนาคารส่วนใหญ่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับภาระหนี้สินของผู้กู้ว่าไม่เกิน 40% ของรายรับทั้งหมด ยกตัวอย่าง นาย ก มีรายรับต่อเดือน 30,000 บาท และนาย ก มียอดภาระผ่อนรถยนต์เดือนละ 9,000 บาท เท่ากับ 30% ของเงินเดือน แต่นาย ก ต้องการยื่นกู้บ้านซึ่งมีมูลค่ายอดผ่อนต่อเดือนเท่ากับ 10,000 บาท ทำให้ภาระหนี้สินโดยรวมของนาย ก เท่ากับ 19,000 บาท ซึ่งเกินกว่าที่ธนาคารกำหนดไว้ ดังนั้นอาจทำให้นาย ก มีโอกาสกู้ไม่ผ่านสูง วิธีการแก้ไขให้นาย ก ผ่อนรถยนต์หมดแล้วยื่นกู้ใหม่ หรือหาคนมากู้ร่วม

 

เครดิตบูโร

เครดิตบูโร หรือมีชื่อเต็มว่า บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เป็นหน่วยงานที่คอยจัดเก็บข้อมูลบัญชีจากเจ้าหนี้เพื่อเก็บข้อมูลสถานะต่าง ๆ ทั้งหนี้สินของตัวเราโดยรวม สถานะค้างชำระ หรือปิดบัญชีหนี้ โดยข้อมูลเล่านี้จะถูกนำมาประกอบการตัดสินของผลอนุมัติเมื่อเรายื่นกู้  หากตัวเรามีสถานะเครดิตบูโรปกติก็ทำให้โอกาสในการกู้ผ่านมีสูง แต่หากตัวเรามีสถานะในเครดิตบูโรไม่ปกติเช่น ผิดนัดชำระ ค้างชำระ อาจทำให้ลดโอกาสที่ธนาคารจะอนุมัติสินเชื่ออย่างมาก หรือไม่มีข้อมูลในฐานของเครดิตบูโร เพราะไม่เคยมีบัตรเครดิตหรือมีสินเชื่อการผ่อนเลย อาจทำให้ระยะเวลาการอนุมัตินานกว่าปกติ

ยกตัวอย่าง นาย ก มียอดค้างชำระบัตรผ่อนสินค้าเมื่อ 5 ปีที่แล้วซึ่งนาย ก อาจลืมไปแล้ว เมื่อนาย ก จะยื่นขอสินเชื่อเงินกู้ ธนาคารอาจไม่อนุมัติเพราะนาย ก ยังมียอดหนี้ค้างชำระอยู่ วิธีแก้ไข ให้นาย ก ปิดบัญชีหนี้เก่าให้หมดและรอระยะเวลาทำเครดิตขึ้นมาใหม่ถึงจะมีโอกาสที่ธนาคารจะอนุมัติ

ตัวอย่าง 2 นาย ข ไม่เคยมีบัตรเครดิตและไม่เคยผ่อนสินค้าใด ๆ เลย ข้อมูลในเครดิตบูโรของนาย ข จึงไม่มี ธนาคารอาจจะอนุมัติสินเชื่อให้แต่วงเงินอาจไม่เยอะ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร วิธีแก้ไข ให้นาย ข ทำบัตรเครดิตหรือบัตรผ่อนสินค้า เพื่อที่จะให้มีข้อมูลในเครดิตบูโร ทำให้นาย ข ยื่นสินเชื่อวงเงินจำนวนมากได้ง่ายขึ้น

 

นโนบายของสถาบันการเงิน

แต่ละสถาบันการเงินมีนโยบายแต่ต่างกัน เช่นบางสถาบันการเงินกำหนดไว้ว่าผู้ขอสินเชื่อจะต้องไม่มีประวัติการค้างชำระหรือชำระล่าช้าในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง หรืองดอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้าใหม่ในบางกลุ่มอาชีพหรือบบางธุรกิจ ซึ่งแต่ละสถาบันการเงินจะมีนโนบายในการประเมินผู้ยื่นสินเชื่อแตกต่างกันบ้างในบางข้อ ดังนั้นหากเป็นการยื่นสินเชื่อกู้บ้านควรยื่นไม่น้อยกว่า 3 สถาบันการเงิน

ในหัวข้อที่ผ่านมาเป็นเหตุผลส่วนใหญ่ที่ทำให้การยื่นสินเชื่อกู้บ้านไม่ผ่าน บางคนอาจจะลืมว่าตัวเองเคยค้างชำระ หรือสถาบันการเงินประเมินความสามารถชำระหนี้ของตัวคุณไม่ผ่าน ดังนั้นหากอยากได้บ้านซักหลัง คุณควรคำนึงถึงเครดิตและประเมินความสามารถการชำระหนี้ของตัวเองให้ดี เพราะสินเชื่อบ้านเป็นสินเชื่อระยะยาวสิบปีขึ้นไป หากตัดสินใจพลาดมันยากที่จะกลับไปแก้ไขอีก