Blog & Review

ฟรีแลนซ์ เตรียมตัวอย่างไรก่อนกู้บ้าน || Home Knowledge

By Admin | 24 กุมภาพันธ์ 2564

ฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระ ก็มีความฝันว่าอยากมีบ้านซักหลังเหมือนกับอาชีพอื่น ๆ เช่นกัน แต่ยังมีความลังเลว่าอาชีพฟรีแลนซ์อย่างเรา จะกู้บ้านผ่านหรือไม่ แถมอาชีพฟรีแลนซ์บางสายงานยังมีรายรับต่อเดือนหลายหมื่นบาท ลองอ่านบทความนี้แล้วคุณจะรู้ว่าฟรีแลนซ์ก็กู้บ้านได้และมีโอกาสผ่านเช่นกัน

 

สิ่งแรกที่ควรจะศึกษาให้ดีคือข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ แน่นอนว่าอาชีพฟรีแลนซ์มีข้อกำหนดในการยื่นกู้และพิจารณาเยอะกว่าพนักงานประจำ ในตอนแรกอาจดูว่ายุ่งยากซับซ้อน หากคุณทำความเข้าใจกับเงื่อนไขแต่ละข้อของธนาคาร คุณจะบอกว่าก็ไม่ยากอย่างที่คิด

 

เงื่อนไขเพิ่มเติมในการขอสินเชื่อของอาชีพฟรีแลนซ์

บัญชีเงินฝากย้อนหลัง (Statement) อย่างน้อย 12 เดือน เพื่อแสดงให้ธนาคารเห็นว่าข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของคุณตรงกับเอกสารทางการเงินอื่น ๆ ของคุณไหม ดังนั้นหากคุณใช้วิธีตกแต่งบัญชีหรือมีรายรับต่อเดือนไม่ตรงกับเอกสารอื่น ๆ ของคุณทำให้ธนาคารไม่สามารถพิจารณาสินเชื่อให้คุณได้

อายุงาน ,หนังสือสัญญาจ้างงาน ในสายงานของอาชีพฟรีแลนซ์ที่มีโอกาสได้รับงานจากบริษัทใหญ่ ๆ ส่วนใหญ่จะต้องมีสัญญาจ้างงาน โดยในสัญญาจะระบุ ค่าตอบแทน ระยะเวลาการจ้างงาน ชื่อผู้ถูกจ้าง รวมถึงอายุงานที่เราทำอาชีพฟรีแลนซ์ก็ไม่ควรต่ำกว่า 2 ปี เพราะฉะนั้นหากเรารวบรวมเอกสารสัญญาจ้างงานประกอบการยื่นสินเชื่อ นั่นจะทำให้เรามีโอกาสที่ธนาคารจะอนุมัติมากขึ้น

เอกสารการยื่นและเสียภาษีประจำปี เป็นเอกสารสำคัญที่จะแสดงถึงรายรับต่อปีของตัวเรา ดังนั้นชาวฟรีแลนซ์ควรยื่นภาษีและชำระภาษีเงินได้ทุก ๆ ปีเพื่อเป็นเอกสารที่จะยื่นสินเชื่อกับธนาคารเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารทางการเงินอื่น ๆ ของตัวเราเอง

นอกจากนี้ยังมีเอกสารที่ใช้เพิ่มเติมในบางสายงานฟรีแลนซ์ เช่น ใบประกอบวิชาชีพ เช่น ทนายความอิสระ


เช็คลิสต์เตรียมพร้อมก่อนยื่นกู้?

เช็คภาระหนี้สินของผู้กู้ไม่ควรเกิน 40% ของรายได้

มีการยื่นและเสียภาษีประจำปีและเก็บเอกสารหรือใบเสร็จการเสียภาษีไว้อย่างน้อย 3 ปี

เช็คเครดิตบูโรไม่มีประวัติล่าช้าหรือขาดส่ง

มีการวางแผนออมเงินเพื่อใช้เป็นค่าเงินดาวน์ (อาชีพฟรีแลนซ์หากวางเงินดาวน์จะมีโอกาสอนุมัติสินเชื่อมากกว่า)

เปรียบเทียบดอกเบี้ยของแต่ละธนาคาร

 

เตรียมเอกสารสำหรับการกู้ ดังนี้

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/ทะเบียนสมรส/ใบหย่า (ถ้ามี)

รายการบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6-12 เดือน

เอกสารยื่นแบบภาษี รวมถึงใบเสร็จเสียภาษี

รูปผลงาน หรือรูปการทำงาน

เอกสารสัญญาจ้างงาน หรือเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าจ้าง

 

ทั้งหมดนี้เป็นแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการมีบ้านในฝันของอาชีพฟรีแลนซ์หรืออาชีพอิสระ ให้คุณได้ทำไปวางแผนและนำไปปรับใช้ในการยื่นกู้สินเชื่อบ้านได้สะดวกมากขึ้น

 

อยากมีบ้านปรึกษาเรา AKRA LandandHouse

Facebook : www.facebook.com/AKRALandandHouse