Blog & Review

“Retention” บ้านคืออะไร? มาหาคำตอบกัน || Home Knowledge

By Admin | 2 กรกฎาคม 2564

ในการผ่อนบ้านผู้คนส่วนใหญ่จะเลือกระยะเวลาในการชำระ 30 ปีทำให้เกิดดอกเบี้ยที่มหาศาล Retention หรือวิธีขอลดดอกเบี้ยกับธนาคารเดิม จะช่วยลดดอกเบี้ยให้คุณ รวมถึงยอดผ่อนต่อเดือนน้อยลงอีกด้วย เราจะมาดูความคุ้มค่าและขั้นตอนว่าทำอย่างไร

 

Retention (รีเทนชัน) เป็นการขอลดดอกเบี้ยกับธนาคารเดิมที่เราผ่อนบ้านอยู่ เมื่อหมดระยะเวลาโปรโมชั่นดอกเบี้ย 3 ปีแรก (บางธนาคารอาจจะมีสัญญาให้ผ่อนครบ 5 ปีถึงจะทำได้) จึงสามารถทำเรื่องยื่นขอลดดอกเบี้ยกับธนาคารที่เราผ่อนชำระอยู่ โดยธนาคารจะพิจารณาจากประวัติการผ่อนของเราว่าตรงเวลาหรือไม่ รวมถึงบางสถาบันการเงินอาจจะไม่มีนโนบาย Retention ให้กับลูกค้า ซึ่งตรงนี้ต้องเช็คดูกับสถาบันการเงินนั้น ๆ ก่อน หากทำ Retention ไม่ได้อาจจะต้องหันไปดูเรื่องรีไฟแนนซ์แทน

 

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นขอ Retention

-บัตรประชาชน

-ทะเบียนบ้าน

-สัญญากู้บ้าน

 

ขั้นตอนในการยื่น Retention

-ติดต่อยื่นแบบฟอร์มขอลดดอกเบี้ยที่ธนาคาร

-พิจารณาดอกเบี้ยที่ทางธนาคารเสนอมา

-รอผลอนุมัติ 7-30 วัน

*อาจมีค่าธรรมเนียมสินเชื่อ 1 %

 

Retetion เหมาะกับใคร

ผู้ที่ต้องการให้ดอกเบี้ยน้อยลง เพื่อแบ่งเบาภาระยอดผ่อนชำระต่อเดือน

สำหรับคนที่ชอบความรวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก

ผู้ที่รับกับอัตราดอกเบี้ยใหม่ที่ทางธนาคารเสนอได้

สำหรับผู้ที่ไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อเยอะ

 

สรุปได้ว่าการ Retention ขอลดดอกเบี้ยธนาคารเดิม สามารถทำได้ตั้งแต่หมดโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ 3 ปีแรก ซึ่งจะช่วยลดภาระเรื่องดอกเบี้ยน้อยลง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อที่ไม่มาก และเอกสารในการยื่นมีน้อย ทำให้สะดวกในการดำเนินเรื่อง แต่ดอกเบี้ยที่ทางธนาคารปรับใหม่อาจจะไม่ได้ลดเยอะเท่ากับการรีไฟแนนซ์ซึ่งท่านอาจจะต้องลองพิจารณาดี ๆ ก่อน

 

อยากมีบ้านปรึกษาเรา AKRA LandandHouse

Facebook : www.facebook.com/AKRALandandHouse

ติดต่อเข้าชมโครงการได้ทุกวันตั้งแต่ 09.00 - 18.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-051-8008

Line : http://bit.ly/AKRALandandHouse